U wilt uw werknemers motiveren en zich laten ontwikkelen zonder daarvoor grote kosten te hoeven betalen. Scholing bevordert de motivatie en creëert draagvlak. Bovendien blijft de kwaliteit van uw organisatie gewaarborgd.

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is een combinatie van werken en leren, waarbij de cursist in dienst van een bedrijf is en daarnaast een opleiding volgt. In de BBL bedraagt het praktijkdeel zestig procent of meer van de studieduur. De praktische ervaring doet hij op in zijn werk. De theorie en begeleiding krijgt de cursist op school.

De opleidingen worden gecombineerd met een taalcomponent. Synchroon aan competentieverwerving of beroepsopleiding wordt het taalniveau van uw medewerkers verhoogd.

Belastingvoordeel door WVA

Een bijkomend voordeel is het belastingvoordeel dat de overheid u biedt als werkgever. De overheid stimuleert namelijk een ‘leven lang leren’ middels de Wet Vermindering Afdracht (WVA). Dit houdt in dat u uw werknemers een opleiding kunt bieden die vaak nagenoeg kostenneutraal is. Deze regeling is voor bedrijven eenvoudig in gebruik. Zo is er geen aanvraagprocedure bij de Belastingdienst en worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt. Het bedrijf hoeft alleen maar te zorgen voor een arbeidsovereenkomst en een praktijkovereenkomst

Resulaten van de cursus BBL:

Toename van kennis en kunde.

Vergroting zelfstandigheid van de medewerkers binnen de organisatie.

Hogere motivatie bij de medewerkers.

Boeien en binden van uw werknemers.

Betere kwaliteit binnen gehele organisatie.